Wednesday , 17 August 2022
Home » Tag Archives: trong tương lai

Tag Archives: trong tương lai

Công nghệ xác thực mới trong tương lai

password-dua-vao-che-the-nguoi

Có một thực tế là hầu hết người dùng Internet chỉ sử dụng một hoặc hai mật khẩu đơn giản, dễ nhớ cho nhiều tài khoản trực tuyến khác nhau. Đây là lý do mà tin tặc có thể dễ dàng tấn công, truy cập và đánh cắp dữ liệu của người dùng. Theo ông Jonathan Leblanc, người đứng đầu …

Read More »