Sunday , 2 April 2023
Home » Tag Archives: trong Excel

Tag Archives: trong Excel

Tính lương trong Excel

Serial bài tập Excel: Bài 1: Các hàm tổng hợp Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND  Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup Bài 4: Tính bảng lương Bài 5: Tính tiền điện Bài 6: Bảng ghi điểm Bài 7: Sổ thuê băng Video Bài 8: Đồ thị   Đề bài 4:Tính lương trong Excel   Yêu cầu: 1. Tính cột PHỤ CẤP theo quy tắc: Chức …

Read More »