Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: trong chế độ ROMMON

Tag Archives: trong chế độ ROMMON

Tự học CCNA bài 8: Upload IOS Router Cisco trong chế độ ROMMON

Tự học CCNA bài 8: Upload IOS Router Cisco trong chế độ ROMMON (Lab trên Packet Tracer) Vấn đề, để Backup hoặc upgrade IOS của router Cisco từ Flash sang TFTP server trong trường hợp Router đang hoạt động được thực hiện trong bài trước  Trong phần 2 thực hiện trong trường hợp IOS của bạn bị lỗi (hoặc mất …

Read More »