Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: trên Switch

Tag Archives: trên Switch

Access control list trên Switch

mohinh accesslist

Access control list trên Switch Khi nhắc đến Access Control List, bạn hay cấu hình trên Router, ASA và các thiết bị bảo mật khác. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn ví dụ về ACL trên thiết bị Switch, thật linh hoạt và tiện dụng. Cho mô hình như sau:  Gồm 3 Vlan: (1,2,3) ip và các thông tin …

Read More »

Port Security trên Switch

vipham-port-security

Tình huống: Bạn là Admin của một tổ chức, trong phòng ban A có 2 PC tương ứng cho 2 người làm việc Nhưng có một số thành viên (bạn thành viên) dùng Laptop rồi cắm thêm HUB/Switch mới…admin khó kiểm soát Bạn muốn đã đăng ký 2 PC thì chỉ có 2 PC đó hoạt động, nếu hơn phải …

Read More »