Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Tính tiền điện

Tag Archives: Tính tiền điện

Tính tiền điện

debai-excel2

Serial bài tập Excel: Bài 1: Các hàm tổng hợp Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND  Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup Bài 4: Tính bảng lương Bài 5: Tính tiền điện Bài 6: Bảng ghi điểm Bài 7: Sổ thuê băng Video Bài 8: Đồ thị Đề bài tập 5: Tính tiền điện  Yêu cầu: + Lập công thức tính 1. Điện tiêu …

Read More »