Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: tieu de

Tag Archives: tieu de

Tạo tiêu đề khác nhau trên các đoạn trong Word 2007 và 2010, 2013

ngat doan trong word

Tạo tiêu đề khác nhau trên các đoạn trong Word 2007 và 2010, 2013 Bước 1: Tạo tiêu đề cho chương I Bước 2: Ngắt đoạn từ chương II Đặt con trỏ cuối đoạn mà mình muốn chia nó làm một phần (section) ở đây là đầu chương II, chọn lệnh Page Layout/ Break/ Continuous. Làm tương tự cho các …

Read More »