Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: thumuc

Tag Archives: thumuc

Xóa 6 Thư Mục Mặc Định Trong Computer Trên Windows 8.1

Trong Windows 8.1, 6 thư mục My Documents, My Pictures, My Music, Desktop, Dowload và My Videos được hiển thị mặc định trong cửa sổ Computer. Nếu muốn xóa bỏ chúng, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau:​ Bước 1: Mở ứng dụng Windows Registry Editor (regedit.exe) Bước 2: Tìm đến đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/MyComputer/NameSpace Bước 3: Xóa lần lượt …

Read More »