Sunday , 27 November 2022
Home » Tag Archives: thực tế

Tag Archives: thực tế

Mô hình mạng tổng thể của Tổ chức

Leased-line

Xem thêm: Cấu hình cơ bản Access Point Công nghệ Wireless mới của Cisco Mô hình mạng tổng thể của Tổ chức Tổ chức A có yêu cầu thiết kế hệ thống mạng  như sau: Phần cơ sở hạ tâng mạng a)      Khu vực Server Public –          Triển khai các dịch vụ Online như Web Server, Email Server, Application Server, Thương mại …

Read More »