Monday , 10 December 2018
Home » Tag Archives: thong bao

Tag Archives: thong bao

[AutoIt] Hộp thoại thông báo với hiệu ứng trượt

Hộp thoại thông báo với hiệu ứng trượt Chia sẻ mã nguồn AutoIt tham khảo – tạo hộp thoại thông báo với hiệu ứng trượt (từ dưới lên). Đây là hiệu ứng hiển thị thông báo thường gặp trong các trình diệt virus. Hiệu ứng này được tạo ra bằng cách kết hợp vòng lặp, tọa độ và hàm WinMove. …

Read More »