Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: Theo dõi

Tag Archives: Theo dõi

Theo dõi sửa đổi văn bản trong Word

theo-doi-chinh-sua-van-ban1

Bạn đang xem lại tài liệu cho Sếp trước khi nó được công bố cho toàn công ty và bạn thấy có một số điểm cần chình sửa, bạn muốn Sếp của mình thấy những điểm cần chỉnh sữa đó. Hãy bật chức năng Track Changes, các thay đổi đó đều được hiển thị trong văn bản đó để Sếp có thể …

Read More »