Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: telnet

Tag Archives: telnet

Cấu hình Telnet trên Switch cisco

cauhinh-telnet-tren-switch

Cấu hình Telnet trên Switch cisco Cho mô hình như sau: Thông thường thì admin sẽ tạo 1 Vlan trên tất cả các SW để làm VLAN managerment, (ta đặt Vlan 99) Trên sơ đồ trên tòa nhà 3 tầng có hoạch định IP như sau: Tầng 1 (switch 1) tạo Vlan 10 và dải IP=192.168.1.0/24 Tầng 2 (switch 2) …

Read More »