Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: TCP khác nhau

Tag Archives: TCP khác nhau

Giao thức UDP và TCP khác nhau ở điểm nào ?

protocol-udp

Giao thức UDP và TCP khác nhau ở điểm nào Tầng Transport của TCP/IP: Cung cấp 2 giao thức cơ bản là TCP, UDP được sử dụng trong hầu hết trong các ứng dụng về mạng. UDP (User Datagram Protocol) –  Là loại giao thức connectionless (nghĩa là có gói tin nào là đẩy ngay vào đường truyền mà không …

Read More »