Thursday , 1 December 2022
Home » Tag Archives: Tắt vĩnh viễn Annotations của Youtube

Tag Archives: Tắt vĩnh viễn Annotations của Youtube

Tắt vĩnh viễn Annotations của Youtube

annotations-youtube

Tắt vĩnh viễn Annotations của Youtube. Khi xem video trên Youtube, bạn thường bắt gặp các ô có chứa chữ, hiển thị phía trên của video như trong hình sau cảm thấy rất khó chịu.   Youtube gọi cái này là ANNOTATIONS, nó được tạo ra để giúp người upload thêm các chú thích vào video nhằm hướng dẫn người …

Read More »