Monday , 27 June 2022
Home » Tag Archives: Tấn công DDOS

Tag Archives: Tấn công DDOS

GitHub bị tấn công, nghi tin tặc Trung Quốc

 Vừa qua, trang web GitHub đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) liên tục trong vòng 24 giờ bởi các hacker ở Trung Quốc. Đây là một trang web mã hóa rất phổ biến thường được sử dụng bởi các lập trình viên để phát triển phần mềm. Những kẻ tấn công tại Trung Quốc đã lặng lẽ …

Read More »

Năm 2015, nhiều cuộc tấn công DDoS xuất phát từ Việt Nam?

ddos

Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia chưa phải là những quốc gia có hạ tầng Internet tiên tiến nhất, nhưng cả ba hiện có một lượng lớn smartphone thiếu an toàn thường xuyên online, biến chúng thành những nguồn cho botnet (mạng máy tính ma) được sử dụng cho các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS vào năm …

Read More »

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) là gì?

Tấn công DDOS

 DDoS là gì? 1.1  Khái niệm DDoS (Distributed Denial of Service Attack) là nhiều máy tính hoặc nhiều hệ thống máy tính cùng yêu cầu tài nguyên trên máy đích làm cho máy đích không đủ tài nguyên để phục vụ, hậu quả là có thể treo (mất khả năng phục vụ) và khởi động lại. Hacker thường tấn công …

Read More »