Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: Tách họ

Tag Archives: Tách họ

Tách họ, tên trong Excel

tach-ten-theo-lenh1

Tách họ, tên trong Excel Để tách họ và tên trong Excel 2003, 2007, 2010 khá là khó khăn bởi dùng kết hợp rất nhiều hàm Ví dụ: Trong ta có danh sách sau và muốn tách họ tên ra làm hai cột, một cột chứa họ tên đệm và cột còn lại chứa tên.   + Đối với Excel 2003, …

Read More »