Wednesday , 8 February 2023
Home » Tag Archives: switch layer 3

Tag Archives: switch layer 3

Thiết kế hệ thống mạng thực tế

so do mang

Thiết kế hệ thống mạng thực tế Mô hìnhthực tế 1: Một công ty có tòa nhà 2 tầng, mỗi tầng có khoảng 50 máy tính, công ty muốn triển khai hệ thống mạng LAN với chi phí có thể mua được các thiết bị sau:   1 1 switch Cisco layer3 2 5 switch Cisco layer 2 3 01 …

Read More »