Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: switch Cisco

Tag Archives: switch Cisco

Cấu hình Telnet trên Switch cisco

cauhinh-telnet-tren-switch

Cấu hình Telnet trên Switch cisco Cho mô hình như sau: Thông thường thì admin sẽ tạo 1 Vlan trên tất cả các SW để làm VLAN managerment, (ta đặt Vlan 99) Trên sơ đồ trên tòa nhà 3 tầng có hoạch định IP như sau: Tầng 1 (switch 1) tạo Vlan 10 và dải IP=192.168.1.0/24 Tầng 2 (switch 2) …

Read More »

Reset Password switch Cisco

password on switch

Reset Password switch Cisco Trường hợp 1: Nếu bạn muốn cấu hình lại thiết bị Switch từ một sw đã có cấu hình rồi, nhưng lại không có mật khẩu để vào switch;  ta muốn xóa cả file config Trường hợp 2: Quyên mật khẩu switch ta muốn đặt lại pass nhưng không muốn mất cấu hình cũ trong switch. …

Read More »