Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: suy nghi

Tag Archives: suy nghi

10 Cách để vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và suy nghĩ tích cực hơn

Vượt qua suy nghĩ tiêu cực bằng cách chuyển sang tìm mặt tích cực của vấn đề. Mặc dù tôi là một giáo viên dạy yoga, tôi nhận thấy mình cũng rất dễ bị rơi vào trạng thái suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ tiêu cực đó gây rất nhiều tác hại, cũng giống như việc bạn đang xem …

Read More »