Saturday , 24 February 2018
Home » Tag Archives: steganography

Tag Archives: steganography

Giới thiệu kỹ thuật giấu tin trong ảnh Steganography

1. GIỚI THIỆU online Order Ngày nay chúng ta thường nghe nói đến Steganography. Đó là một hình thức che dấu sự tồn tại của thông điệp. Khác với Cryptography thì Steganography ẩn đi các thông tin cần giữ bí mật trong các dữ liệu vô hại để đối phương không thể biết được sự hiện diện của thông điệp. Thực …

Read More »