Sunday , 27 November 2022
Home » Tag Archives: SSID

Tag Archives: SSID

Ẩn sóng Wireless (p1)

disable-wifi

Phần 1: Ẩn sóng Wireless  Phần 2: Tìm sóng Wireless đã ẩn Mặc dù có tính tiện dụng hơn khi triển khai và sử dụng so với mạng có dây nhưng về tính bảo mật thì mạng không dây thường được đánh giá là ít an toàn hơn so với mạng có dây. Nếu bạn cấu hình thiết bị này …

Read More »