Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: sqli

Tag Archives: sqli

SQLi-DB – SQLi Dork Scanner

SQLi-DB is a SQL Injection dork scanner. This scanner was coded in C# by RieqyNS13 from Indonesia. And it was recoded and rearrange by K3RAMA7. He make this based on the theme of the famous Defacement Mirror, HACK-DB. Features: -Multiple Search Engine -Auto-Rotate Proxy -Deep Scan -CC Checker To use this, it is very easy, simply paste your SQLi dork …

Read More »

Chống tấn công SQL Injection

Sql injection là gì? Việc thiết kế và đưa website vào hoạt động luôn đòi hỏi các nhà phát triển phải quan tâm đến vấn đề về an toàn, bảo mật nhằm giảm thiểu tối đa khả năng bị tin tặc tấn công. Thường các nhà phát triển tập trung vào các vấn đề an toàn của hệ điều hành, …

Read More »