Thursday , 6 October 2022
Home » Tag Archives: spanning-tree

Tag Archives: spanning-tree

Tự học CCNA Security bài 1: spanning-tree (phần 2)

spaning-tree10

Tự học CCNA Security bài 1: spanning-tree (phần 2) Phần 1: Spanning-Tree Protocol Một hệ thống mạng hiện thực STP kém có thể dẫn đến rất nhiều công việc cấu hình, khôi phục lỗi trên mạng campus. Bài viết này giải thích cơ chế hoạt động của spanning-tree, chức năng ngăn ngừa loop trong mạng switch. STP là một trong …

Read More »