Monday , 21 September 2020
Home » Tag Archives: So sánh Hub và Switch

Tag Archives: So sánh Hub và Switch

Một số điểm khác nhau giữa thiết bị Hub và Switch

thiết bị Switch

Nội dung: –         Sự hoạt động của HUB, SWITCH –         Đặc điểm bảo mật –         Một số tính năng cao cấp trên thiết bị Switch cao cấp   Bảng so sánh một số đặc điểm khác nhau giữa hub và switch Hub Switch Làm việc tại lớp 1 (physical) Làm việc tại lớp 2 trở lên (datalink) Cả HUB là …

Read More »