Thursday , 1 December 2022
Home » Tag Archives: so sanh bang tu va dia cung

Tag Archives: so sanh bang tu va dia cung

So sánh backup dữ liệu bằng Disk và Tape

disk-san

So sánh backup dữ liệu bằng Disk và Tape Lưu trữ Tape hay Disk thường thì phải nói đến performance và cost (giá thành) Đối với Tape:   Tape-IBM-TS3100 Giá thành tape rẻ Lưu trử được lâu Khả năng phục hồi cao Tốc độ thấp hơn Truy nhập tuần tự Đối với Disk:   BM System Storage DS3400 Giá thành …

Read More »