Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: SmartClose

Tag Archives: SmartClose

Đóng và phục hồi tất cả các ứng dụng đang chạy với SmartClose

Rất nhiều các chương trình phần mềm hoặc cập nhật Windows sau khi đã cài đặt xong sẽ yêu cầu người dùng khởi động lại Windows. Tuy nhiên, nếu bạn đang có nhiều tác vụ đang chạy và không thể thực hiện việc tắt để khởi động lại Windows thì SmartClose là tiện ích có thể giúp bạn giải quyết …

Read More »