Thursday , 6 October 2022
Home » Tag Archives: slide

Tag Archives: slide

Tạo nút liên kết về slide khác, tới tệp khác

tin-hocGoi-excel-tu-PowerPoint

Tạo nút liên kết về slide khác, tới tệp khác Nội dung bài: Cách tạo 5 nút lệnh (Action buttons) giúp di chuyển trong bài thuyết trình bao gồm thực hành các nút sau: 1.Nhấn Nút sẽ được chuyển về slide  đầu tiên 2. Nhấn Nút sẽ sẽ chuyển đến slide kế tiếp 3. Nhấn Nút sẽsẽ chuyển về slide trước 4. Nhấn Nút …

Read More »