Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: siêu máy tính

Tag Archives: siêu máy tính

Siêu máy tính nhanh nhất.

siêu máy tính 2

              Việc ngày càng có nhiều siêu máy tính được tạo ra đã mở ra những khả năng để vươn đến các mức độ mới trong việc mô hình hóa và ảo hóa, hỗ trợ các bài toán khoa học phức tạp cũng như cải thiện khả năng đánh giá của các nhà nghiên …

Read More »