Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Shellcode

Tag Archives: Shellcode

Shellcode là gì?

Shellcode là gì?Định nghĩa về shellcode (có rất nhiều định nghĩa) Shellcode, là đoạn chương trình giúp bạn có được…một cái shell. Thế shell là cái gì? Theo Wikipedia, shell là một phần mềm cung cấp một giao diện dòng lệnh (command line interface) giúp bạn có thể tương tác với hệ điều hành. Shell sẽ nhận lệnh của bạn, gửi xuống …

Read More »