Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Shapes trong Word

Tag Archives: Shapes trong Word

Shapes trong Word

yeu-cau-biatap

Serial  bài tập Word Bài 1: Tạo WordArt, Picture trong Word 2007-2013 Bài 2: Tab, style trong Word 2007 -2013 Bài 3: Tạo Shapes Bài 4: Bảng biểu Bài 5: Soạn thảo công thức Bài tập 3: Shapes trong Word Soạn thảo và trang trí như văn bản sau:   Các thao tác chính trong bài tập 1)      Tạo chữ nghệ thuật 2)      Tạo …

Read More »