Sunday , 2 April 2023
Home » Tag Archives: Server

Tag Archives: Server

Tối ưu LEMP server trên CentOS

Sau khi cài đặt xong LEMP trên CentOS, bạn sẽ cần thực hiện một số tùy chỉnh để đảm bảo hệ thống hoạt động nhanh hơn, tăng tốc website. Bên dưới là một số thao tác mình thực hiện mỗi khi cài đặt server. 1. Kích hoạt Gzip Compression Mở file cài đặt nginx sudo nano /etc/nginx/nginx.conf Chỉnh phần cài …

Read More »

Nhiều Server Linux Việt Nam có lỗ hổng nghiêm trọng mức cao nhất

linux

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT, rất nhiều máy chủ Linux cung cấp dịch vụ trực tuyến ở Việt Nam hiện nay có lỗ hổng CVE-2014-6271 nằm trong ứng dụng Bash Shell, thuộc loại lỗ hổng có mức nghiêm trọng cao nhất. VNCERT vừa chính thức gửi công văn cảnh báo tới các đơn …

Read More »