Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: RRAM

Tag Archives: RRAM

Ổ cứng sẽ có kích thước chỉ bằng con tem

O-cung-the-he-moi

RRAM là một giải pháp bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên mới có khả năng vẫn giữ các thông tin khi không được cung cấp điện, khác biệt so với giải pháp DDR RAM trong máy tính vốn sẽ mất tất dữ liệu khi tắt nguồn máy tính. Công nghệ sản xuất ổ SSD mới. Phương pháp tiếp cận của …

Read More »