Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: routing

Tag Archives: routing

Định tuyến trên Router (phần 2)

Topology LAN

Tham khảo phần 1 tại đây Phần 2: Định tuyến trên Router Trong phần 2 này các thiết bị dùng ARP Request ở phần 1, và đề cập tới một trong những nhiệm vụ của Router là kết nối các Network lại với nhau, tìm đường đi cho Packet Với mô hình mạng với 2 network 172.16.0.0 và network 192.168.1.0 …

Read More »