Sunday , 24 October 2021
Home » Tag Archives: routing vlan

Tag Archives: routing vlan

Thiết kế hệ thống mạng thực tế

so do mang

Thiết kế hệ thống mạng thực tế Mô hìnhthực tế 1: Một công ty có tòa nhà 2 tầng, mỗi tầng có khoảng 50 máy tính, công ty muốn triển khai hệ thống mạng LAN với chi phí có thể mua được các thiết bị sau:   1 1 switch Cisco layer3 2 5 switch Cisco layer 2 3 01 …

Read More »