Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: router

Tag Archives: router

Tự học CCNA bài 9: Cách xóa mật khẩu trên thiết bị Router Cisco

Các dòng router Cisco

  Tự học CCNA bài 9: Cách xóa mật khẩu trên thiết bị Router Cisco Đầu tiên ta cần thực hiện đặt các loại Password cho router: cho cổng Console, Telnet, Mode privileged để ngăn chặn truy nhập không hợp lệ vào thiết bị 1.Ta có thể sử dụng enable password hoặc enable secret để đặt Password mode privileged: Router>enable Router#conf terminal …

Read More »

VLAN routing by Sub Interface on the Router

Vlan Routing Sub interfave

VLAN routing by Sub Interface on the Router On the physical port of the router can be split into the logic Interface (sub interface), so we have to sub interface command router (config) #interface f0/0.x        (x is any number from 1 to nearly 2 billion , this number when you configure any VLAN) and each sub will be …

Read More »

Cấu hình định tuyến tĩnh ( Configuring Static Routing )

Bài 1: Cấu hình định tuyến tĩnh Bài 2: Cấu hình Định tuyến mặc định (default Route) I . Khái niệm – Định tuyến  là quá trình mà router thực hiện để chuyển gói dữ liệu tới mạng đích.  Router dựa vào địa chỉ IP đích của gói tin để chuyển gói ra các Interface theo đúng hướng đến đích …

Read More »

Định tuyến trên Router (phần 2)

Topology LAN

Tham khảo phần 1 tại đây Phần 2: Định tuyến trên Router Trong phần 2 này các thiết bị dùng ARP Request ở phần 1, và đề cập tới một trong những nhiệm vụ của Router là kết nối các Network lại với nhau, tìm đường đi cho Packet Với mô hình mạng với 2 network 172.16.0.0 và network 192.168.1.0 …

Read More »

Cơ chế hoạt động của Router

Sau đây là một số đặc điểm về cơ chế hoạt đông của Router. Khái niêm về router : Router là thiết bị mạng hoạt động ở tầng thứ 3 của mô hình OSI-tầng network. Cấu tạo của Router : Gần giống như 1 PC gồm có các thành phần chính sau: CPU, Ram, Nv-ram, Flash, Rom. + ) CPU …

Read More »