Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: reset win

Tag Archives: reset win

RESET WIN 11 VỀ TRẠNG THÁI BAN ĐẦU NHƯ THẾ NÀO ?

Reset Win 11 về trạng thái ban đầu giúp khắc phục một số sự cố trên máy tính của bạn hoặc bạn muốn cho tặng hay bán máy tính của bạn thì nên reset lại máy. Khi reset Win 11 về trạng thái ban đầu sẽ xóa tất cả các cài đặt trên máy của bạn và bạn sẽ bắt …

Read More »