Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: repeater

Tag Archives: repeater

Tiếp sóng Wireless

wireless

Tham khảo thêm: Ẩn sóng Wireless  Xâm nhập Wifi bằng WPS WDS là gì ? WDS (Wireless Distribution System) là một kỹ thuật mới dùng để phát triển mạng WLAN (Tiếp sóng Wireless). Lúc trước để phát triển mạng WLAN chũng ta chỉ có 2 cách cơ bản như sau: 1. Dùng nhiều AP (Access Point): mỗi AP có 1 …

Read More »