Wednesday , 17 August 2022
Home » Tag Archives: Remote Desktop

Tag Archives: Remote Desktop

MCSA 2012 Remote Desktop Service

Chuẩn bị: máy DC: 2012may1 computer member domain: 2012may2 Remote Desktop Service Hệ thống gồm có các server và client. Tình huống 1 Admin đang ngồi trên client 1, muốn kết nối đến các server để cấu hình thì dùng chức năng  Remote Desktop kết nối đến các server. Đây là chế độ thứ nhất gọi là Administration Mode: được thiết …

Read More »