Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: recovery password

Tag Archives: recovery password

Tự học CCNA bài 9: Cách xóa mật khẩu trên thiết bị Router Cisco

Các dòng router Cisco

  Tự học CCNA bài 9: Cách xóa mật khẩu trên thiết bị Router Cisco Đầu tiên ta cần thực hiện đặt các loại Password cho router: cho cổng Console, Telnet, Mode privileged để ngăn chặn truy nhập không hợp lệ vào thiết bị 1.Ta có thể sử dụng enable password hoặc enable secret để đặt Password mode privileged: Router>enable Router#conf terminal …

Read More »