Wednesday , 29 March 2023
Home » Tag Archives: Rapid7

Tag Archives: Rapid7

Lỗ hổng bảo mật

rapid7

Hệ thống quản lý lỗ hổng bảo mật 1. Giới thiệu chung: –          Lỗ hổng bảo mật là mối nguy cơ lớn nhất đối với an toàn thông tin (ATTT). Hiện tại có khoảng 30.000 lỗ hổng bảo mật liên quan tới các thiết bị mạng, hệ điều hành, dịch vụ, web, database,… Không một hệ thống CNTT nào không …

Read More »