Wednesday , 8 February 2023
Home » Tag Archives: quan trọng

Tag Archives: quan trọng

Tự học CCNA bài 10: Một số lệnh cơ bản nhưng quan trọng

xem-file-cau-hinh

Tự học CCNA bài 10: Một số lệnh cơ bản nhưng quan trọng 1. Lệnh: Backup cấu hình đang chạy của Router Đối với một kỹ sư thì việc bạn cần Backup cấu hình là rất cần thiết, lệnh sau giúp bạn lưu file cấu hình (file này được lưu trong NVRAM với tên mặc định startup-config) Ta có thể …

Read More »