Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: Quá trình khởi động

Tag Archives: Quá trình khởi động

Tự học CCNA bài 5: Quá trình khởi động của Router Cisco

Cisco-Router-boot-process

Tự học CCNA bài 5: Quá trình khởi động của Router Cisco Các thành phần trong Router + ROM: quản lý quá trình POST, Bootstrap, ROMMON. POST: (Power On Self Test) là quá trình thiết bị tự kiểm tra các thiết bị phần cứng như: ROM, RAM, NVRAM… Bootstrap: Chính là quá trình tìm kiếm một hệ điều hành để …

Read More »