Tuesday , 21 March 2023
Home » Tag Archives: Proxy Server

Tag Archives: Proxy Server

Các loại Proxy Server và chức năng – Socks

Proxy-server

Các loại Proxy Server và chức năng – Socks Phân biệt Proxy theo chức năng, thì có rất  nhiều kiểu chức năng (caching  proxy server, web proxy, Content Filtering Web Proxy, Anonymizing proxy server, Intercepting proxy server..) . Ở ví dụ trong phần đầu, sau khi tìm kiếm được danh sách một loạt các Proxy server, tại mục Proxy type, …

Read More »