Friday , 27 May 2022
Home » Tag Archives: Print Server

Tag Archives: Print Server

MCSA 2012 Print Server

So-do-may-in

Chuẩn bị: Ở phần này thì chỉ cần 1 máy tính bất kì và máy in. Máy in là thiết bị quan trọng trong hệ thống mạng. Tùy nhu cầu sử dụng mà ta có các các cấu hình khác nhau. Chuẩn kết nối máy in gồm có: + Kết nối trực tiếp: LPT( chuẩn IEEE 1284), USB + Thông …

Read More »