Tuesday , 21 March 2023
Home » Tag Archives: Powerpoint

Tag Archives: Powerpoint

Slide Master trong Powerpoint

Edit-master-slide

Xem phần: Tạo các thành phần cơ bản trong PowerPoint 2007 —————————– Slide Master trong Powerpoint Khi làm việc với PowerPoint mà không biết đến các Master Slide thì quả là một thiếu sót nghiêm trọng. Các Master Slide giúp chúng ta thực hiện được rất nhiều việc về định dạng, áp dụng hiệu ứng, chèn hình nền, chung cho toàn bài … một cách …

Read More »