Saturday , 26 November 2022
Home » Tag Archives: Power point

Tag Archives: Power point

Tạo các thành phần cơ bản trong PowerPoint 2007

tao-smartart

Tạo các thành phần cơ bản trong PowerPoint 2007 Các mục trong bài: 1. Tạo slide tiêu đề 2. Lưu bài thuyết trình 3. Chèn slide mới 4. Chèn hình vào slide 1. Tạo slide tiêu đề Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy mở chương trình PowerPoint 2007 và tạo mới một bài trình diễn rỗng (không áp dụng bất kỳ mẫu thiết …

Read More »

Tạo nút liên kết về slide khác, tới tệp khác

tin-hocGoi-excel-tu-PowerPoint

Tạo nút liên kết về slide khác, tới tệp khác Nội dung bài: Cách tạo 5 nút lệnh (Action buttons) giúp di chuyển trong bài thuyết trình bao gồm thực hành các nút sau: 1.Nhấn Nút sẽ được chuyển về slide  đầu tiên 2. Nhấn Nút sẽ sẽ chuyển đến slide kế tiếp 3. Nhấn Nút sẽsẽ chuyển về slide trước 4. Nhấn Nút …

Read More »