Thursday , 26 May 2022
Home » Tag Archives: policy

Tag Archives: policy

MCSA 2012 Local Group Policy

policy server 2012

MCSA 2012 Local Group Policy Bài này mình xin trình bày về Local Group policy. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây  Khi user đăng nhập thì họ chịu những áp đặt của HDH, trong quá trình quản lý ta có nhu cầu hạn chế hay thêm vào các quyền hạn của họ khi truy cập ứng dụng …

Read More »