Thursday , 1 October 2020
Home » Tag Archives: phát hiện xâm nhập

Tag Archives: phát hiện xâm nhập

Hệ thống chống xâm nhập

NIDS

Xem thêm: Reset mật khẩu CENTOS Cài đặt Snort trên CENTOS Hệ thống chống xâm nhập   Một trong những giải pháp bảo vệ hệ thống mạng của bạn là triển khai hệ thống dò tìm xâm nhập trái phép – Instruction Detect System (IDS). Với IDS các nhà Quản trị mạng hay Chuyên gia bảo mật hệ thống sẽ …

Read More »