Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: phan mem doc hai

Tag Archives: phan mem doc hai

Phần mềm độc hại POS mới trị giá 2000 USD trên thị trường ngầm

close-up shot of antique key inserted in credit card

Phần mềm độc hại POS mới Một loại phần mềm độc hại point-of-sale mới tương tự phần mềm tấn công Target đang được bán trên thị trường chợ đen với giá 2,000 USD. Phần mềm độc hại này có tên gọi LusyPOS, được tìm thấy trên VirusTotal, một trang web nơi mọi người có thể gửi các mẫu phần mềm …

Read More »

Phần mềm độc hại

phan mem doc hai

Mỗi giây xuất hiện bốn mẫu phần mềm độc hại mới Thống kê về các phần mềm độc hại mà người dùng phải tiếp cận đang rất đáng lo ngại, các báo cáo của McAfee cho biết một mối đe dọa mới xuất hiện chỉ trong 1 phần tư của giây, hay 240 mã độc mỗi phút. Theo một báo cáo mới công …

Read More »