Friday , 2 December 2022
Home » Tag Archives: pentest

Tag Archives: pentest

Đánh giá bảo mật (Pentest) và các công cụ (Phần 2)

công cụ bảo mật DVWA

Cài đặt công cụ học tấn công  DVWA Như bài phần 1: đã chỉ ra các công việc cần đánh giá, phần 2 xin hướng dẫn cách cài đặt môi trường thử nghiệm đánh giá. Đối với những bạn mới nghiên cứu hacking, môi trường thử nghiệm là rất quan trọng, tuy nhiên tìm được môi  trường thực tế, phù hợp …

Read More »

Đánh giá bảo mật (Pentest) và các công cụ (Phần 1)

Kali Linux

Đánh giá bảo mật (Pentest) là gì? Là cách kiểm tra hệ thống của bạn có thể bị tấn công hay không trước các vụ tấn công thử nghiệm bằng các trường hợp đặc biệt do các công cụ  chuyên nghiệp tạo ra. Từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, xây dựng hệ thống phòng thủ. Có nhiều …

Read More »