Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Password Root

Tag Archives: Password Root

Reset Password Root Centos

change root pass centos

Reset Password Root Centos Một ngày đẹp trời nào đó, bạn bỗng quên mất mật khẩu CentOS của mình. Cũng bình thường thôi vì trong đầu bạn đang có quá nhiều password. Vậy cần làm gì để reset password tài khoản quản trị này ? Việc này cũng khá đơn giản, tuy nhiên bạn sẽ không thể reset password centOS …

Read More »